Kuģītis
"Vimāna"
Iepazīsti Latgales kultūras, dabas un sadzīves savīšanos nozīmīgumā.